• Chào mừng bạn đến
  • hot line: 0974 722 227

Tài Khoản Công Ty

Để thực hiện mua hàng, xin giao dịch với tài khoản công ty như sau:

 

Công ty TNHH TM DV BAN MÊ 
Số tài khoản: 765797979 Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Quân Đội ( MB )